top of page
מדליות המבצעים הגדולים
אנו מעצבים ומייצרים מדליות קטנות למבצעים הגדולים של המוסד. כל מדליה מכילה פרטים קטנים, סמלים ורמזים מתוך הפעולה. המדליה כוללת עברית ואנגלית ומשווקת עם מנשר המפרט על המבצע ומסביר על חלקיה השונים של המדליה. בין היתר ניתן למצוא את מדלית מבצע אנטבה, מבצע יהלום, מבצע פינאלה, מבצע אחים, מבצע אופרה ועוד.
אנו נשמח לתכנן ולעצב עבורכם מדליות
זעם האל
זעם האל
press to zoom
זעם האל
זעם האל
press to zoom
ארכיון הגרעין האיראני
ארכיון הגרעין האיראני
press to zoom
ארכיון הגרעין האיראני
ארכיון הגרעין האיראני
press to zoom
מבצע פינאלה
מבצע פינאלה
press to zoom
מבצע פינאלה
מבצע פינאלה
press to zoom
מבצע אחים
מבצע אחים
press to zoom
מבצע אחים
מבצע אחים
press to zoom
מבצע יהלום
מבצע יהלום
press to zoom
מבצע יהלום
מבצע יהלום
press to zoom
מבצע אופרה
מבצע אופרה
press to zoom
מבצע אופרה
מבצע אופרה
press to zoom
מבצע אנטבה
מבצע אנטבה
press to zoom
מבצע אנטבה
מבצע אנטבה
press to zoom
עליית יהודי עיראק
עליית יהודי עיראק
press to zoom
עליית יהודי עיראק
עליית יהודי עיראק
press to zoom
עליית יהודי עיראק
עליית יהודי עיראק
press to zoom
עליית יהודי עיראק
עליית יהודי עיראק
press to zoom
זעם האל
זעם האל
press to zoom
זעם האל
זעם האל
press to zoom
זעם האל
זעם האל
press to zoom
זעם האל
זעם האל
press to zoom
מבצע אחים
מבצע אחים
press to zoom
מבצע אחים
מבצע אחים
press to zoom
מבצע עזרא ונחמיה
מבצע עזרא ונחמיה
press to zoom
מבצע עזרא ונחמיה
מבצע עזרא ונחמיה
press to zoom
מבצע פינאלה
מבצע פינאלה
press to zoom
מבצע פינאלה
מבצע פינאלה
press to zoom
מבצע יהלום
מבצע יהלום
press to zoom
מבצע יהלום
מבצע יהלום
press to zoom
מבצע אנטבה
מבצע אנטבה
press to zoom
מבצע אנטבה
מבצע אנטבה
press to zoom
מבצע עזרא ונחמיה
מבצע עזרא ונחמיה
press to zoom
מבצע עזרא ונחמיה
מבצע עזרא ונחמיה
press to zoom
bottom of page