top of page
מדליות המבצעים הגדולים
אנו מעצבים ומייצרים מדליות קטנות למבצעים הגדולים של המוסד. כל מדליה מכילה פרטים קטנים, סמלים ורמזים מתוך הפעולה. המדליה כוללת עברית ואנגלית ומשווקת עם מנשר המפרט על המבצע ומסביר על חלקיה השונים של המדליה. בין היתר ניתן למצוא את מדלית מבצע אנטבה, מבצע יהלום, מבצע פינאלה, מבצע אחים, מבצע אופרה ועוד.
אנו נשמח לתכנן ולעצב עבורכם מדליות.
bottom of page