מן התקשורת

ראיונות במגוון שפות על סוכנות המרצים ופעילותה ביעוץ והרצאות