מן התקשורת
ראיונות במגוון שפות על סוכנות המרצים ופעילותה ביעוץ והרצאות