top of page
Search

חילופין בהנהגת המוסד - ברכות

ברכות לראש המוסד היוצא יוסי כהן על כהונתו המבריקה ותרומתו המשמעותית לביטחונה של מדינת ישראל ושל העם היהודי. ברכות לראש המוסד הנכנס דוד (דדי) ברנע. בהצלחה!


(מימין יוסי כהן, משמאל דדי ברנע. תמונת יח"צ)

2 views0 comments
bottom of page