Search

יהודית נסיהו - מבכירות המוסד, הסיפור האמיתי

סרטו של תאגיד השידור הישראלי - כאן 11: 'הסיפור האמיתי - נפש יהודית'. סיפורה של אחת מבכירות המוסד שהייתה מעורבת בהעלאת יהודים מצפון אפריקה בשנות החמישים של המאה הקודמת, היתה האשה היחידה בצוות של מבצע אייכמן, הובילה את המבצע לאיתורו של יוסל'ה שוכמכר, שנחטף על ידי סבו ועוד.

בין המרואיינים בסרט חלק מהמרצים בסוכנות שלנו: גד שמרון ואבנר אברהם.
1 view0 comments
WB.jpg
  • LinkedIn
  • YouTube

©2020 Spy Legends כל הזכויות שמורות לסוכנות מרצים בינלאומית