top of page
Search

יהודית נסיהו - מבכירות המוסד, הסיפור האמיתי

סרטו של תאגיד השידור הישראלי - כאן 11: 'הסיפור האמיתי - נפש יהודית'. סיפורה של אחת מבכירות המוסד שהייתה מעורבת בהעלאת יהודים מצפון אפריקה בשנות החמישים של המאה הקודמת, היתה האשה היחידה בצוות של מבצע אייכמן, הובילה את המבצע לאיתורו של יוסל'ה שוכמכר, שנחטף על ידי סבו ועוד.

בין המרואיינים בסרט חלק מהמרצים בסוכנות שלנו: גד שמרון ואבנר אברהם.
21 views0 comments

Comentarios


bottom of page