top of page
Search

לקחי לבנון - דר' מרדכי קידר, מרצה בסוכנותנו

לקחי לבנון , מה אנחנו צריכים ללמוד מכישלון והקריסה של המודל הלבנוני עם ד"ר מרדכי קידר.


מרדכי (מוטי) קידר הוא מזרחן ומרצה במחלקה לערבית באוניברסיטת בר-אילן, עמית מחקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר-אילן, ויו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. התמחה בין היתר בחקר ממשל חאפז אל-אסד בסוריה. הוגה תכנית האמירויות הפלסטיניות כפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

להזמנת הרצאות: בקרו בכרטיס המרצה של דר' מרדכי קידר.

3 views0 comments

Comments


bottom of page