top of page
Search

מדליית 'זעם-האל' הוענקה להנהלת הועד האולימפי הישראלי

המדליה החדשה מבית SpyMedals עוסקת ב-'מבצע זעם האל' - תגובתה של מדינת ישראל בהוראת ראש הממשלה גולדה מאיר, לבוא חשבון עם מחבלי ספטמבר השחור - הארגון שיזם ועמד מאחורי טבח מינכן, 1972. בחודש הבא, ספטמבר 2022, נציין 50 שנים לטבח הנורא בו נרצחו 11 מחברי המשלחת הישראלית.

המדליה הוענקה ליו"ר הועד האולימפי הישראלי יעל ארד, והמנכ"ל גילי לוסטיג.

בצידה האחד מנציחה המדליה את זכר י"א החללים בדימוי מתוך מצעד הפתיחה. בצידה השני מציינת המדליה את שרשרת מבצעי זעם-האל שהתפרסו על אירופה ולבנון.


משמאל לימין: גילי לוסטיג,מנכ"ל הועד האולימפי הישראלי. אבנר אברהם - מפיק המדליה, יעל ארד- יו"ר הועד, האמן הרב תחומי רועי שגב - מעצב המדליה.


מדליית 'זעם האל' על שני צדדיה.


13 views0 comments

Comments


bottom of page