top of page
Search

מהמוסד להוליווד - אבנר אברהם בראיון לאהרל'ה ברנע

תערוכה קטנה שהצגתי בלובי מטה המוסד בשנת 2011 לכדה את עינם של מזכיר הממשלה דאז צבי האוזר ושל ראש אגף המורשת במשרד ראש הממשלה, ראובן פינסקי. תמיר פרדו, ראש המוסד נתן אור ירוק, ומשם הכל היסטוריה. מוזמנים לצפות בראיון שהענקתי לערוץ הכנסת, עם הכתב המנוסה והוותיק אהרל'ה ברנע.20 views0 comments

Comentários


bottom of page