top of page
Search

מניצול שואה לישראלי מנצח -סיפור חייו מעורר ההשראה של אפרים קישון


אפרים קישון , נער יהודי הונגרי ששרד את השואה, אחרי שהצליח לברוח, בתושייה יוצאת דופן,  ממחנה עבודה, לפני המשלוח להשמדה. הצליח גם לברוח מהמשטר הקומוניסטי בהונגריה ולעלות לישראל בגיל 25 בלי לדעת מילה אחת עברית. עבר במעברה ובקיבוץ ולמד עברית במהירות המהווה שיא עולמי - הפך להיות במהרה לגדול ההומוריסטנים הישראלים בארץ ובעולם ולסופר העברי הנפוץ בעולם - אחרי התנ"ך - תואר שהוא מחזיק בו עד היום 16 שנים אחרי מותו. הפך גם לאחד  מאנשי התאטרון והקולנוע הישראלים החשובים והמצליחים בארץ ובעולם. ייצג את ישראל בגאווה בעולם והגן בתקיפות על זכותה הלאומית להקמת בית יהודי.מרתק מרגש וגם מצחיק מאוד. סיפור חיים יהודי ציוני יוצא דופן. הרצאתו הייחודית של ד"ר רפי קישון -

כולל קטעים אייקונים מסרטיו (סאלח שבתי, ארבינקא, תעלת בלאומיך, השוטר אזולאי)

לפרטים והזמנות, בקרו בכרטיס המרצה של דר' אפרים קישון.29 views0 comments
bottom of page