top of page
Search

סא"ל (בדימוס) אלי דקל: האם מצרים מאיימת על ישראל?

דקל שירת כ־20 שנה באגף המודיעין של צה"ל והתמחה במודיעין הגאוגרפי העוסק בחקר מערכות תשתית צבאיות ואזרחיות ובניתוח המשמעויות של פיתוח מערכות תשתית לצורך הערכת המצב הלאומית.

בהרצאתו דקל נותן תמונה כללית של צבא מצרים וסוקר את ההתעצמות הצבאית ופיתוח מערכות התשתית מאז שנת 2007 ובמיוחד מאז שהנשיא עבד אל־פתח א־סיסי תפס את השלטון במצרים בשנת 2013. דקל מנתח, בין היתר, את הנושאים הבאים:


א. הגדלת המעברים על תעלת סואץ מאז שנת 2004 ב-1,000%(!).

עד שנת 2004, היו לאורך תעלת סואץ 6 מעברים (חמישה גשרים ומנהרה). מאז ועד היום נוספו עוד 33 אפשרויות חציה הפרושים דרך קבע. בנוסף לכך קודמו לאזור התעלה עוד 20 גדודים של גישור צבאי, רובם גשרי סער מהירי הקמה. לגדודים החדשים נבנו מחנות קבע, חלקם בסיני. סה"כ כיום יש 59 אפשריות חציה - חלקן במנהרות המאפשרות זרימה מהירה של כוחות בהפתעה, ללא הפסקת השיט בתעלה. עיקר הגידול באפשרויות הגישור התבצע מאז שעבד אל־פתח א־סיסי תפס את השלטון במצרים.


ב. התפנית בסיני בין השנים 2007-2010 – הכפלת המערך הלוגיסטי

עד שנת 2007 עסק צבא מצרים בהכנת תשתיות לקליטת סד"כ של מספר דיביזיות בסיני. זאת, תוך כרסום מתמיד בסעיפי הסכם השלום, המגבילים מאוד את הסד"כ הערוך בסיני והאוסרים על צבא מצרים את חציית קו נחל־ים – רפידים – שארם א־שיח.

בין השנים 2007-2010 הוחל תהליך מואץ להכפלת המערך הלוגיסטי בסיני, אשר כלל את הגדלת מערך אחסון התחמושת ב-158% ואת הגדלת אחסון הדלק הצבאי התת־קרקעי ב- 130%.


ג. מאז שנת 2012 מצרים בונה/מרחיבה תשעה נמלים צבאיים

עד לשנת 2012 היו במצרים 9 נמלים צבאיים. מאז ובמיוחד משנת 2016 היא בונה חמישה נמלים חדשים ומרחיבה בצורה משמעותית ארבע נמלים נוספים. העבודות ברוב הנמלים הסתיימו. הנמלים החדשים והרכש הנרחב עבור הצי המצרי, הופכים את מצרים למעצמה ימית ומאפשרות לה לשלוט בנתיבי השיט לישראל הן בים האדום והן בים התיכון.

מניתוח ההתעצמות הצבאית ופיתוח מערכות התשתית בסיני ובחזית התעלה, דקל מגיע למסקנה שעיקר מעייניו של צבא מצרים נתונים להכשרת זירת הלחימה בסיני מול ישראל. לעומת זאת, צבא מצרים כמעט אינו נערך לקראת איומים אפשריים אחרים מכיוון מדינות כגון לוב, אתיופיה, טורקיה ואיראן.

בהרצאה מסביר דקל מדוע מצרים מתכוננת לעימות צבאי עם ישראל ומה הן היכולות שפיתחה בעקבות מסע הרכש של אמצעי הלחימה ופיתוח מערכות התשתית הצבאית.


סא"ל (בדימוס) אלי דקל מיוצג אצלנו, בסוכנות מרצים בינלאומית. זה הזמן לבקר בכרטיסו ולהזמין הרצאה!(שקופית מתוך המצגת באנגלית. באדיבות אלי דקל).


38 views0 comments

Comments


bottom of page