top of page
Search

יום השנה לתלייתו של אלי כהן הי"ד - 18 במאי

ב-18 במאי 1965 לפנות בוקר, נתלה אלי כהן הי"ד בדמשק. מי שנחשב לגדול הלוחמים של מדינת ישראל והחשוב שבהם. אחיו, אברהם כהן, מרצה אצלנו על אלי ופועלו, בהרצאה מלאת עומק, ידע ורגש. הכנסותיו מן ההרצאות מופנות לתרומה למען הקהילה. הפעילויות האחרונות הביאו לתרומה עבור בית המשכן חיילים בודדים בהרצלייה, ובוצעו רכישות פריטים אישיים לכל חייל.

מוזמנים לבקר בכרטיס המרצה של אברהם כהן.

יהי זכרו של אלי כהן מבורך לעד.


אלי כהן בדמשק (מקור: ויקיפדיה)

7 views0 comments

Comments


bottom of page