top of page

הן לא ידעו מה מחכה להן מעבר לפינה. איך ומדוע הפגיש הגורל ביניהן? כל אחת בעלת עולם רווי וטעון שביחד יצר שלם אחד מפתיע. אורנה סנדלר קליין - מציעה סוף אלטרנטיבי לסיפור אישי וקולקטיבי, ופתרון לתעלומה המעסיקה משפחות רבות כבר למעלה מחמישים שנה. היתכן?

אורנה סנדלר קליין / 27 ליוני 1951

84.00 ₪Price
bottom of page