top of page

פסל ברונזה שניצוק מן הכפפות ששימשו את איש המוסד צבי מלחין בעת לכידתו של הצורר הנאצי אדולף אייכמן, בלילה ה-11 במאי 1960, בארגנטינה. מלחין שלבד מהיותו סוכן נועז ולימים אחד מבכירי המוסד, היה אמן מחונן - שצייר וגם פיסל. הוא פיסל סדרה מוגבלת של פסלים בסיוע האמן הנודע זיגי בן חיים בניו יורק. זהו עותק מספר 1

איש המוסד צבי מלחין/ כפפות לכידת אייכמן -ברונזה

18,000.00 ₪Price
bottom of page