top of page

הספר דרך אל חזור, הוא סיפורה האמיתי של משפחה יהודית הנמלטת מאיראן בעיצומה של מהפכת חומייני ומלחמת איראן-עיראק. מסופר ממקור ראשון על ידי שהין אליהקמל-זכאים. בכתיבה סוחפת, נוגעת ללב, מרתקת וכנה מתארת המחברת את זיכרונותיה מהמסע רווי התלאות, הכאבים והקושי.

דרך אל חזור

68.00 ₪Price
bottom of page