top of page

באמצעות מסע מטלטל בזמן ובמקומות נידחים בעולם, לוקח אותנו המספר, בדרך של הכשרה ומבצעים אשר שופכת אור מזווית אישית, על פעילות שטח של איש קהילת המודיעין הפועל למען סיכול פעילות טרור איסלאמי נגד מדינת ישראל.

עמית אסא, יוצא קהילת המודיעין ובעל ניסיון של עשרות שנים בפעילות שטח חשאית, מנסה בספרו הראשון להדגים במעט את הדילמות האישיות העומדות בפני לוחמי סתר רבים.

זהות במבחן / ספרו של עמית אסא

78.00 ₪Price
bottom of page