top of page

איתם ולמענם - הצדעה ללוחמי צה"ל

מפגשים בין פצועי צה"ל לבתי הספר והקהילות ומתן אפשרות לפצועים לספר את סיפוריהם מעוררי ההשראה. מפגשים אלו מחזקים בשומעים את החשיבות של אהבת המדינה, הגנה עליה ובשמירה על הערכים היהודיים. 

bottom of page