top of page

אבי טביב

בטחון ואמנויות לחימה

עברית, אנגלית

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

בשנת 2003 במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, הגיעו שני מחבלים מתאבדים בריטיים למועדון 'מייקס פלייס' בתל אביב. המחבל הראשון ניסה להיכנס למועדון. אבי טביב, המאבטח שעמד בפתח, חשד בו ועצר בעדו בגופו. במהלך המאבק, פוצץ המחבל המתאבד את עצמו על המאבטח. בפיצוץ נהרגו שלושה ולמעלה מחמישים נפצעו. אילו היה המחבל מצליח להיכנס אל המועדון, האסון היה הרבה יותר גדול. אבי המאבטח נפצע אנושות ואף הוכרז כתחילה כמת.
אבי, שיקם את חייו, התחתן והביא ילדים לעולם. למד תואר ראשון במדעי ההתנהגות וקרימינולוגיה. מנחה קבוצות וסדנאות.
מדריך אמנויות לחימה - דאן 2.

"לגעת בשמים" – מנהיגות עם השראה

בשנת 2003 במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אירע פיגוע התאבדות במועדון 'מייקס פלייס' בתל אביב. מחבל מתאבד ניסה להיכנס למועדון. אבי טביב, המאבטח שעמד בפתח, חשד בו ועצר בעדו בגופו. במהלך המאבק, פוצץ המחבל המתאבד את עצמו על המאבטח. בפיצוץ נהרגו שלושה ולמעלה מחמישים נפצעו. אבי המאבטח נפצע אנושות ואף הוכרז כתחילה כמת. אילו היה המחבל מצליח להיכנס אל המועדון, האסון היה הרבה יותר גדול.
אבי, שיקם את חייו, התחתן והביא ילדים לעולם. למד תואר ראשון במדעי ההתנהגות וקרימינולוגיה. אבי אף חזר לשירות המילואים כלוחם ומפקד מחלקה.
כיום, אבי מרצה מנחה קבוצות וסדנאות ומדריך אומנויות לחימה. ב2017 הוענק לאבי אות מצטיין הרמטכ"ל על מנהיגות והצטיינות.

מצוינות היא לא פעולה אלא הרגל.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page