top of page

אברהם דהאן

חוקר רפואת הצמחים היהודית העתיקה

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

אברהם דהאן, חסיד חב"ד, מרצה מומחה וחוקר אתנו בוטניקה יהודית. שימש ראש צוות פרויקטים במחלקה לצמחי מרפא תבלין ובושם במנהל המחקר החקלאי מכון וולקני בנוה יער. יצא למסע החקר בעקבות רפואת הצמחים היהודית העתיקה בשנת 2008 מתוך סקרנות אינטלקטואלית אישית ותאוות ידע גדולה, השזורה באהבתו לטבע ולעולם הצומח הארץ ישראלי.
בחזונו ראה המחבר שליחות להשבת רפואת הצמחים היהודית העתיקה אל מרכז בימת הרפואות הרב תרבותיות העתיקות. חזון זה מומש באמצעות כתיבת אנציקלופדית תלמוד הצמחים, בהרצאות רבות שנשא בפני קהלים רבים ומגוונים. ובאמצעות הקמת בוסתן תלמוד הצמחים בחוות מצפה הימים בגליל העליון בה נשתלו וטופחו צמחי מרפא תבלין ובושם המעניקים למבקרים חווית למידה חושית של הרפואה היהודית העתיקה.

מסתורי היעלמותה ואופן גילויה של רפואת הצמחים היהודית העתיקה

עת הכיבוש האשורי את ממלכת ישראל בשנת 722 לפנה"ס אובדת ויורדת לטמיון תרבות יהודאית וישראלית רחבה ואיתה רפואת הצמחים היהודית העתיקה. מהותה של רפואה זו נותרה במרוצת הדורות בגדר חידה ותעלומה. לאחר 15 שנות מחקר שבה וצומחת רפואת הצמחים היהודית העתיקה וחוזרת לבימת הרפואות העתיקות לאחר 2700 שנות העלם ותרומתה לימנו לא תסולא בפז.

סוכר צמח המרפא החשוב ביותר בטבע בעת העתיקה

קנה הסוכר ותוצריו שימשו כחומר מרפא החשוב ביותר בטבע בעת העתיקה. מה הם ומדוע זכה הסוכר למעד זה, אלו תועלות בריאותיות אנו יכולים יכולים להפיק מכך בימנו.

רופאים יהודים מטבעי חותם בארצות המזרח ובאירופה בעת העתיקה

נכיר את אסף הרופא, יצחק הישראלי, רמב"ם, טוביה כץ הרופא רופאים יהודים מטביעי חותם בעת העתיקה מהי תפיסתם הרפואית והאם נוכל לאמצה לתקופתנו.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page