top of page

אברהם סיני

לשעבר איש חיזבאללה

ערבית, עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

אברהם סיני הוא גר יהודי ישראלי ממוצא לבנוני שבעת שירותו בארגון חיזבאללה שימש כמודיע עבור צה"ל והמוסד. הוא גדל כמוסלמי שיעי בלבנון ועם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה האמין בצדקת מלחמתו של צה'ל באויב הפלסטיני שפלש ללבנון. נתפס לאחר שהחל לסייע לצה'ל במתן מודיעין באזור דרום לבנון. הוא ואחיו עברו עינויים תופת, ובנו בן 9 החודשים הוצת למוות לעיניו. סולחה שנעשתה בהמשך החזירה אותו לחיזבאללה אך ליבו לא סלח והוא פעל למעשה כסוכן כפול שסיפק מידע ערכי רב. לימים נאלץ לברוח לישראל שם התגייר. לו ולרעייתו 7 ילדים, המשרתים בצה'ל ובשרות לאומי

איש חיזבאללה שהפך למרגל לטובת ישראל - הסיפור האמיתי

ממוסלמי שיעי איש חיזבאללה - לרב יהודי בארץ ישראל

לבנון - עבר, הווה ועתיד

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page