top of page

אהוד גול

איש שב"כ בעברו בתחומי השטח והמודיעין

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

אהוד גול, שרת שש שנים בצה"ל כקצין בצה"ל ועם שחרורו מהצבא התגייס לשב"כ בו עבד מעל עשרים שנה במגוון תפקידי שטח, מודיעין וניהול.
בתום קריירה של מעל עשרים שנה פרש ובשנים האחרונות מרצה בתחומי חברה וביטחון.
מאז פרישתו חוקר ומרצה אודות רצח רבין. במהלך הכנת ההרצאה הגיע אהוד לחומרים ארכיונים שאינם מוכרים לציבור ואשר שימשו כחומר גולמי של ועדת שמגר שחקרה את הרצח.
אהוד נשוי + 3, מתגורר במושב בשרון.

רצח רבין - כרוניקה של כישלון מבצעי

הרצאה העוסקת באירוע הדרמטי של רצח רבין מהזווית הביטחונית. כיצד הצליח הרוצח יגאל עמיר להתגבר על כל מעגלי האבטחה ולהתנקש במאובטח מספר 1 של היחידה לאבטחת אישים של השב"כ?
מיהו האלמוני בבגד הים שנכח בזירת הרצח ואף החשיד את יגאל עמיר?
האם היה מידע מקדים אודות כוונת הרצח?
מהן הסיבות לכשלי המערכת שאפשרו את הרצח?
תשובות לכל השאלות הללו לעוד רבות נוספות יינתנו בהרצאה בה יובאו עדויות, תמונות וקולות שאינם מוכרים לציבור ואשר שופכים אור על השתלשלות האירועים בליל ה 4/11/1995 דקה אחר דקה עד הרצח עצמו.
*ההרצאה אינה פוליטית אלא עוסקת באירוע הרצח עצמו ובנסיבותיו.
משך ההרצאה כשעה ורבע והיא מלווה במצגת.

תרבות ה-"סמוך" בישראל

הרצאה העוסקת באחת הבעיות הכואבות של החברה הישראלית.
"תרבות הסמוך" מושרשת בחברה הישראלית בתחומים רבים ואת תוצאותיה הקשות ניתן לראות כמעט על בסיס שבועי.
ההרצאה עוסקת בסיבות להתפתחות תרבות הסמוך, באופן שהיא באה לביטוי בצבא, בחברה האזרחית, במשרדי ממשלה ובתחומים נוספים. ננתח מקרים של תרבות הסמוך ונעסוק בשאלה האם מדובר בגזירת גורל? וכיצד ניתן להילחם בתופעה.
משך ההרצאה כשעה והיא מלווה במצגת.

מאלביס דרך מגדלי התאומים ועד רצח רבין - הקונספירציות הגדולות בעולם

כיצד מתפתחת תאוריית קשר(קונספירציה)? את מי משרתות התאוריות?
בהרצאה נעסוק בתאוריות הקשר המפורסמות והגדולות בעולם . נבין כיצד הן התפתחו, מה הן מרכיבי הקונספירציה וכיצד ניתן להתמודד עם תאוריות מסוג זה.
בהרצאה יפורטו תאוריות מהעולם וכמובן גם תאוריית הקשר הגדולה של "רצח רבין" אשר התפתחה ופרחה ב 26 השנים מאז נובמבר 1995.
משך ההרצאה כשעה והיא מלווה במצגת.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page