top of page

אורה ארבל

עוסקת ומרצה על חיווט המוח מחדש

עברית

קריית-טבעון

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

מפתחת שיטת BrainReProg לחיווט מחדש של המוח. השיטה מתבססת על המודל הלוגי של פעילות המוח ועל תכונות מרכזיות המאפשרות לנו לבצע בו שינויים. בהרצאה ניתנת סקירה על המודל הלוגי לפיו מפעיל אותנו מוחנו בכל רגע, ומעל מודל זה מוסברת השיטה כיצד ניתן לחווט אותו מחדש על מנת לבצע שינויים בחיינו.
בעלת תואר שני במתמטיקה, ומתוך כך מביאה לתוך העולם הטיפולי גישה חדשנית וייחודית המחברת בין ניתוח אנליטי חד ונקי, ובין התבוננות מעמיקה אל תוך עולם הרגש.

חיווט מחדש של המוח

בהרצאה ניתנת סקירה על המבנה הלוגי של פעילות המוח, הסבר על מודע ותת מודע ומתוכו הסבר מעמיק מדוע אנשים רבים כל כך נכשלים בניסיונות לבצע שינויים בחייהם ואיך באמצעות חיווט מחדש של המוח ניתן להצליח לבצע שינויים בחיים בצורה טבעית ופשוטה.

חיווט מחדש של המוח, התרכזות בחרדות ובטראומות

בהרצאה ניתנת סיקרה על המבנה הלוגי של פעילות המוח, תוך התמקדות בדרך לפתור התקפי חרדה וטיפול בטראומות דרך חיווט מחדש של המוח.

חיווט מחדש של המוח, התרכזות בירידה במשקל ובהצלחה כלכלית

הרצאה ניתנת סיקרה על המבנה הלוגי של פעילות המוח, הסבר על מודע ותת מודע תוך התמקדות בשני נושאים עיקריים: ירידה במשקל והגעה להצלחה כלכלית דרך חיווט מחדש של המוח.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page