top of page

אל"מ (מיל.) ד"ר ז'ק נריה

יועצו המדיני של ראש הממשלה יצחק רבין, קצין מודיעין בכיר במילואים

עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ז'ק נריה, אל"מ (במיל.) שירת בתפקיד בכיר באגף המודיעין במטכ"ל והיה נספח צה"ל בצרפת, בבלגיה ובלוקסמבורג. עם שחרורו מצה"ל נתמנה ליועצו המדיני של ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל.

ההליכה אל הסכמי אוסלו - האם טעינו?

יצחק רבין - האיש

יצחק רבין ז"ל, רמטכ"ל, ראש ממשלה. ז'ק נריה שימש יועצו המדיני של ראש הממשלה רבין

עלייתו ונפילתו של בשיר ג'ומייל - סיפור שקיעתה של ישראל בביצה הלבנונית

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page