top of page

אלי דקל

חקר מערכות תשתית בארצות ערב

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

רוב שירותו הצבאי (1962-1983) עסק סא"ל (דימוס) אלי דקל בחקר מערכות תשתית בארצות ערב ופרסם עשרות מחקרים בנושא. מאז פרישתו לגמלאות כראש ענף מחקר השטח והיעדים בחטיבת המחקר באמ"ן, ממשיך אלי לחקור בנושא, ובמיוחד במצרים. מחקריו מבוססים בעיקר על צילומי הלוויין ב-Google Earth. ב־2010 פורסם ספרו "מודיעין תלוש מהקרקע" העוסק במקומו של מחקר השטח בהערכת המצב הלאומית ובחלקו של מודיעין השטח במבצעים מטכ"ליים ובמלחמות ישראל. הספר זכה לשבחים מבכירים בחמ"ן.
ב־2017 יצא לאור הספר "ניצחון בסבירות נמוכה – אמיתות על מלחמת יום הכיפורים", הספר הוא אסופת מאמרים הבוחנת מחדש אמיתות שונות שהתקבעו בתודעה הציבורית על מלחמת יום הכיפורים. אלי כתב מספר פרקים העוסקים בעבודת המודיעין במלחמה.

אקטואליה: האם מצרים מאיימת על ישראל

בהרצאה דקל נותן תמונה כללית של צבא מצרים וסוקר את ההתעצמות הצבאית ופיתוח מערכות התשתית מאז שנת 2007 ובמיוחד מאז שהנשיא עבד אל־פתח א־סיסי תפס את השלטון במצרים בשנת 2013. דקל מנתח, בין היתר, את פיתוח מערכות התשתית הצבאיות ומגיע למסקנה שעיקר מעייניו של צבא מצרים נתונים להכשרת זירת הלחימה בסיני מול ישראל. לעומת זאת, צבא מצרים כמעט אינו נערך לקראת איומים אפשריים אחרים מכיוון מדינות כגון לוב, אתיופיה, טורקיה ואיראן.
בהרצאה מסביר דקל מדוע מצרים מתכוננת לעימות צבאי עם ישראל ומה הן היכולות שפיתחה בעקבות מסע הרכש של אמצעי הלחימה ופיתוח מערכות התשתית הצבאית.

"עבודת המודיעין במבצע 'הלם'" לתקיפת שלוש מטרות אסטרטגיות בעמק הנילוס

בהרצאה אני מציג את מלאכת האיסוף והעיבוד המודיעיני למבצע פשיטה בעומק מצרים. התקיפה בוצעה במהלך מלחמת ההתשה (1967-1970), וגרמה לפיקוד העליון במצרים להכיר בעובדה שהעורף שלהם חשוף ולהגנתו יידרשו מאות אלפי איש ומשאבים רבים. כתוצאה מכך המצרים הפסיקו את מלחמת ההתשה למספר חודשים וחידשו אותה לאחר שנערכו להגנת העורף מפני פשיטות.
ההרצאה מבוססת על פרק מספרי "מודיעין תלוש מהקרקע".

המרגל אשרף מרואן, סוגיית כפילותו וכשלים בהפעלתו

הרצאה העוסקת בהפעלתו של המרגל אשרף מרואן. סוכן צמרת זה מסר את המידע שמלחמה בין ישראל למצרים וסוריה, עומדת לפרוץ ביום הכיפורים 6 באוקטובר 1973. בהרצאה אני שולל את האפשרות כי אשרף מרואן היה סוכן כפול, ומביא סדרת טיעונים ל"הוכחת" עמדתי זו שלא מוכרת בשיח הציבורי בנושא. כמו כן אני טוען שהיו כשלים בהפעלתו שכתוצאה מהם המודיעין לא מיצה את פוטנציאל המידע שסוכן היה ביכולתו לספק.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page