top of page

אל'מ (מיל.) חני כספי

יחסים בינלאומיים

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

חני שירתה בצה"ל במשך 27 שנה. בקריירה הצבאית שלה היא שמשה כנספחת ההגנה בבלגיה ההולנדית ולוקסמבורג, והייתה נציגת צה"ל בנאט"ו. כספי ייצגה את ישראל בתקופות של מתיחות כמו במבצע עופרת יצוקה בעזה ובמשט לעזה "מרמרה", מול נציגים דיפלומטיים ונאט"ו. היא מביאה את ניסיונה הייחודי ביחסים בינלאומיים ובפעילות משפטית על מנת להסביר את הנרטיב הייחודי של ישראל ואת מצבה האסטרטגי.

נאט"ו - הברית הצבאית הגדולה בעולם. האם זה עדיין רלוונטי, ויכול למלא את תפקידו בהגנת העולם החופשי

צה'ל והחברה הישראלית

האתגר בהסברת הנרטיב הישראלי בעולם

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page