top of page

אפי שחק

מומחה לשטרות ומטבעות

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

אפי שחק הינו אספן ומומחה בתחום השטרות והמטבעות. לאפי ידע ייחודי ומעמיק בתחום אמצעי התשלום בזמן השואה - שטרות, מטבעות, קופונים, תלושים ועוד.

סיפור השואה דרך אמצעי תשלום, שטרות ומטבעות ממחנות ריכוז והשמדה

במחנות הריכוז ובגטאות הייתה נהוגה מערכת מוניטרית השליט המשטר הנאצי. כמו במלחמות עבר, כולל מלחמת העולם הראשונה, הונהגה שיטה של אמצעי תשלום בתוך המחנות. בין מטרותיהן: קיצוב מזון. אמצעי התשלום נראה ברובם כשטרות. לעיתים לקחו שטרות שהיו נהוגים במדינה מסוימת, והוסיפו להן חותמת צבאית לעיתים הדפיסו אמצעי תשלום חדש עבור מחנה ספציפי. לעיתים נראו אמצעי התשלום כקופונים קטנים מנייר. במחנה טרזנשטאט שימשו האמצע התשלום כמצג שווא בפני מבקרים שבאו מבחוץ כדי להראות איך מתנהל המחנה.

מפעל זיופי שטרות בריטים על ידי הנאצים במטרה להפיל את כלכלתם. הזייפנים היו יהודים במחנה ריכוז

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page