top of page

גיא שמר

מרצה על השואה והשלכותיה

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

לשעבר המדריך הראשי ביד ושם.
הדרכתי אח"מים רבים, הכשרתי עשרות מדריכים וכן הדרכתי והרציתי בעברית ובאנגלית בפני מאות קבוצות מגוונות מרחבי העולם.
כיום אני מרצה עצמאי ומדריך מסעות נוער ומבוגרים לפולין.
השואה נתפסת לרוב כאירוע מנותק משגרת החיים הרגילה שלנו, אירוע ששייך לשיעורי היסטוריה וליום השואה. השואה היא אכן אירוע קיצוני ביותר בתולדות האנושות, אך היא לא התרחשה בפלנטה אחרת. היא התרחשה בעולמנו במאה ה-20. אנשים רגילים ביצעו אותה ואנשים רגילים נאלצו להתמודד איתה. למעשה, השואה נוכחת ביום-יום שלנו בהיבטים רבים ומגוונים.
ניתן ללמוד ממנה רבות על בחירה אנושית, מנהיגות, גבורה, זהות, גבולות הציות, רוח האדם, ערבות הדדית, אלטרואיזם ועוד.

קרן אור באפלה - חסידי אומות העולם

האם הייתם מסכנים את עצמכם ואת משפחתכם כדי להציל אדם זר שאינכם מחוייבים כלפיו בשום אופן?
מי היו יחידי הסגולה שבתקופה האפלה ביותר בתולדות האנושות בחרו להציל יהודים? האם היה להם מכנה משותף?

הנהגה במלכוד

על ההנהגה היהודית בגטאות. ניתוח הדילמות שניצבו בפני ראשי היודנראט במציאות בלתי אפשרית בה היו לכודים בין החובה לציית לגרמנים לבין הניסיון לסייע לציבור היהודי בגטו.

מגוון הרצאות נוספות

המדינה הנאצית; "עד היהודי האחרון" - על התפתחות מדיניות "הפתרון הסופי"; "אני יהודי מהעולם הבא" - על ההבדל בין ידיעה להפנמה; דמותם של רוצחים; "יקרא ויידע העולם" - על ארכיון "עונג שבת"; מדוע לא הפציצו את אושוויץ?; היעד - שנגחאי; לחזור ולחיות; "גם אנחנו מגש הכסף" - על ניצולי השואה במלחמת העצמאות; ייחודיות השואה;

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page