top of page

ד"ר אייל פסקוביץ

מודיעין, טרור, בטחון לאומי

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ד"ר אייל פסקוביץ מלמד מזה למעלה מעשור בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ובתכנית ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל-אביב. תחומי התמחותו העיקריים הם מודיעין וביטחון לאומי, טרור וגרילה, והסכסוך הישראלי-פלסטיני. מאמריו בנושאים אלו פורסמו בכתבי עת מובילים דוגמת Intelligence and National Security, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Journal of Intelligence History. עבודת הדוקטורט שלו (2009), שנכתבה בחוג ללימודי המזרח-התיכון באוניברסיטת בר-אילן, עסקה במערכים האזרחיים-סוציאליים של החמאס והחיזבאללה. קודם להצטרפותו לאקדמיה, שירת קרוב לעשור בתפקידים שונים, מחקריים ואחרים, בקהילת המודיעין בישראל באמ"ן, במטה ללוחמה בטרור ובמשרד ראש הממשלה

סבירות נמוכה למלחמה - המודיעין הישראלי ומלחמת יום הכיפורים

ניתוח הכשל המודיעיני שקדם למלחמת יום הכיפורים, תוך קריאה מודרכת במסמכים מודיעיניים אותנטיים מראשית אוקטובר 1973 והאופן בו הם נותחו בידי אמ"ן; צפייה משותפת בקטעים מתוך הסרט "שתיקת הצופרים"

מודיעין ומוסר - שירות הביטחון הכללי כמקרה מבחן

ניתוח הדילמות המוסריות המלוות את עבודת המודיעין לסוגיה השונים, תוך התמקדות בפעילותו של שירות הביטחון הכללי והתהליך שעבר לאורך 72 שנת המדינה - מארגון עלום שאפילו דבר-קיומו היה אסור ברבים, עבור דרך פרשות מכוננות דוגמת "קו 300" ופרשת עזאת נאפסו, וכלה בהסדרת פעילותו בחוק השב"כ ובאמצעות מנגנוני פיקוח ובקרה בשני העשורים האחרונים; צפייה משותפת בקטעים מהסרט הדוקומנטרי "שומרי הסף"

לצפות את הבלתי נודע: האם ניתן לחזות אירועים דוגמת - אביב העמים הערבי

תחום "המודיעין החברתי" – מעקב אחר תהליכי עומק בחברה וחיזוי השלכותיהם הפוליטיות הוא מהתחומים הסבוכים ביותר בעבודת המחקר וההערכה המודיעיניים. ההרצאה תסקור את המאפיינים הייחודיים של תחום זה, תוך התמקדות בשלושה אירועים מכוננים אותם התקשה המודיעין הישראלי לחזות - פרוץ האינתיפאדה הראשונה בשטחים (1987), ניצחון החמא"ס בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית (2006) ואירועי "אביב העמים הערבי (2010 ואילך)

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page