top of page

ד"ר רז צימט

מומחה לאיראן, המכון למחקרי ביטחון לאומי

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ד"ר רז צימט הוא מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. בעל תארים שני ושלישי בהיסטוריה של המזרח התיכון מטעם אוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בהיסטוריה של האסלאם והמזרח התיכון מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת הדוקטורט שלו עסקה במדיניותה האזורית של איראן בעולם הערבי בשנות החמישים והשישים. הוא שירת למעלה משני עשורים באגף המודיעין. ד"ר צימט הוא עורך הפרסום "מבט לאיראן" היוצא לאור מטעם מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית העוסק במעורבותה האזורית של איראן. הוא כתב עשרות מאמרים ופרשנויות בתחומי מחקרו, מרצה בפורומים אקדמיים וציבוריים שונים ומספק פרשנויות בתחום האיראני עבור אמצעי תקשורת בארץ ובחו"ל.

מחאה ושינוי באיראן

בשנים האחרונות ניצבת איראן בפני גלי מחאה גוברים המשקפים מצוקות מחריפות בקרב אזרחיה וביקורת כלפי המשטר. ההרצאה דנה בתהליכי העומק בחברה האיראנית, בפער ההולך וגדל בין הציבור האיראני, ובעיקר הצעירים, לבין המשטר האסלאמי, במאבק הנשים לשינוי, בשורשי תנועת המחאה ובסיכוייה לחולל שינוי פוליטי באיראן.

המעורבות האיראנית במזרח התיכון הערבי

מאז פרוץ "האביב הערבי" במזרח התיכון הגבירה איראן את מאמציה לבסס את השפעתה בעולם הערבי, במיוחד בסוריה ובעיראק. ההרצאה בוחנת מה עומד מאחורי פעילות איראן בעולם הערבי, כיצד הצליחה איראן לממש את האינטרסים שלה באזור ומהם האילוצים בפניהם היא ניצבת.

אסטרטגיית הגרעין האיראנית

התחמשותה הגרעינית של איראן נחשבת לאחד האיומים המרכזיים הניצבים בפני ישראל. ההרצאה דנה בשאיפותיה הגרעיניות של איראן, מהי אסטרטגיית הגרעין האיראנית, מה סטטוס תכנית הגרעין לאחר הסכם הגרעין ובעקבות פרישת ארה"ב מההסכם בשנת 2018, וכיצד משפיעות הסנקציות על מדיניות הגרעין של איראן.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page