top of page

ד"ר שמואל לדרמן

מומחה ללימודי הג'נוסייד (רצח עם) ותיאוריה פוליטית

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ד"ר שמואל לדרמן מתמחה בלימודי הג'נוסייד (רצח עם) ובתיאוריה פוליטית. הוא מלמד בתוכנית הבינלאומית ללימודי שואה באוניברסיטת חיפה ובמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה. ד"ר לדרמן הינו עמית מחקר ב"מרכז וייס-ליבנת לחקר השואה וחינוכה" באוניברסיטת חיפה, ומנהל במסגרת זו את פרויקט המחקר הבינלאומי "אתרים של מתח: זיכרון השואה, אנטישמיות ומחלוקות פוליטיות", הבוחן שינויים בזיכרון השואה באירופה והקשר בינם לבין עליה של צורות אנטישמיות ישנות וחדשות, על רקע השסעים הפוליטיים והחברתיים המאפיינים את אירופה בעשורים האחרונים. הוא משמש גם כעמית מחקר במכון המחקר הפורום לחשיבה אזורית, המציע מבט ביקורתי על המזרח התיכון.

מקורות השואה: אנטישמיות, קולוניאליזם ואנטי-קומוניזם

ההרצאה בוחנת את הקשרים בין אנטישמיות, קולוניאליזם ואנטי-קומוניזם באירופה של המחצית הראשונה של המאה העשרים, ומאירה את מניעיהם של "גרמנים רגילים" ומשתפי הפעולה עם הנאצים בארצות הכבושות.

זיכרון השואה במאה ה-21: בין מחויבות אוניברסלית לאנטישמיות חדשה

ההרצאה בוחנת את הפיכתו של זיכרון השואה לזיכרון גלובלי בעשורים האחרונים, המהווה חלק חשוב מזהות המערב, ואת המורכבות של האופן בו אומץ זיכרון זה במזרח אירופה.

הבנאליות של הרוע: מהשואה לרצח העם ברואנדה ובחזרה

ההרצאה בוחנת כיצד הרעיון של "הבנאליות של הרוע" שהציגה הפילוסופית הפוליטית היהודיה-גרמניה חנה ארנדט מסייע לנו להבין את הדינמיקה של מספר רציחות עמים בולטות במאה העשרים: השואה, משטר הזוועות של פול פוט בקמבודיה ורצח העם ברואנדה.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page