top of page

דניאל גוטלמן

חברת התעופה מאחורי מבצע משה

אנגלית, צרפתית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

דניאל עבד לצד אחיו, ג'ורג' גוטלמן, בעסקי התעופה. ג'ורג' היה הבעלים של חברת התעופה הבלגית שגוייסה על ידי המוסד להטיס את אחינו האתיופים לישראל, דרך בלגיה. דניאל מספר את סיפור המשפחה, סיפורו של אחיו וסיפורה של חברת התעופה.

הטסת אחינו האתיופים באמצעות חברת התעופה של אחי, ג'ורג' גוטלמן ז"ל

מבצע משה (21 בנובמבר 1984 – 5 בינואר 1985) היה מבצע אמריקאי-סודאני-ישראלי במסגרת מבצע אחים להאצת פינוים והעלאתם לישראל של קהילת יהודי אתיופיה, "ביתא ישראל", ממחנות הפליטים בסודאן לבלגיה ומשם לישראל על גבי טיסות אזרחיות של חברת התעופה TEA. ג'ורג גוטלמן, אחיו של דניאל, היה הבעלים של חברת התעופה שהחליט למעשה לתרום את מטוסיה ואף לממן את הפעילות.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page