top of page

דר' עמירם מרקוביץ

יועץ בכיר, חוקר ומומחה למודיעין עסקי-תחרותי

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ד"ר עמירם מרקוביץ, לשעבר ע. מנכ"ל (SVP) בבנק הפועלים, ייסד וניהל את יחידת המודיעין התחרותי של הבנק.
בעל Ph.D. בחקר פיתוח חדשנות, שינוי וניצול הזדמנויות עסקיות באמצעות מודיעין תחרותי. מרצה קורסים אקדמיים מלאים למודיעין תחרותי עסקי ובינלאומי, לניהול פיננסי ובנקאות באוניברסיטאות ומכללות מובילות בישראל בתוכניות MBA ואחרות וכן מרצה בקורסי דירקטורים.
דירקטור וחבר וועדת הכספים, רפקור בע"מ. חבר הנהלת פורום ניהול הידע בישראל, חבר הבורד המורחב של פורום ניהול הידע הבינלאומי (KMGN), חבר בנבחרת הדירקטורים החברתית (הג'וינט). משמש כמנטור לחב' הזנק, עוסק בפיתוח עסקי לחב' מודיעין עסקי-תחרותי ובביצוע מחקרים מודיעיניים.
לעמירם דרגת סגן אלוף במיל. (ביחידת מודיעין שדה מובחרת).

מודיעין תחרותי מנקודת ראות הדירקטוריון וההנהלה

מודיעין תחרותי הוא תוכנית סדורה ואתית לאיסוף, ניתוח, וניהול מידע חיצוני בעל פוטנציאל השפעה על תוכניות החברה, החלטותיה ופעילויותיה. התחום טומן בחובו יתרונות משמעותיים לארגון על דרגיו השונים - דירקטוריון ההנהלה, חברי ההנהלה, עובדים/ות ומנהלים/ת בתחומי השיווק, המכירות, הפיתוח, הרכש... בראיונות הסקר השנתי (2022) של חב. הייעוץ הבינלאומית Protivity, שהקיף קרוב ל 1500 מנהלים בכירים בעולם, עולה כחוט השני הצורך בהבנת הנוף התחרותי ובהשגת מודיעין כרכיב לתמיכה בהתמודדות עם השינויים המהירים בסביבה העסקית.
בהרצאה יוסבר באמצעות מקרי בוחן מדוע מודיעין תחרותי-עסקי חשוב במיוחד ליכולת הדינמיות של החברה (ניצול הזדמנויות, שינוי וחדשנות) וכיצד יכול הארגון להסתייע בתחום להשגת יעדיו.

הקמה וניהול יחידת מודיעין תחרותי בחברה

ההרצאה תתחיל בסקירת על של תחום המודיעין התחרותי. בהמשכה יוסבר כיצד נכון לגשת להקמת יחידה שמתמחה בתחום, ויידונו לקחים בהיבטים שונים, ארגוניים תפעוליים ועסקיים, מתהליך הקמה והפעלת יחידה שכזו באחד הארגונים הפיננסיים הגדולים בארץ.

סוגיות בניהול פיננסי ובבנקאות

סוגיות מרכזיות במערכת הבנקאות בישראל - תאגידים בנקאיים ורגולציה, תפקידי התאגיד הבנקאי כמתווך פיננסי, מקורות הרווח שלו ומאפייני הסיכונים והדילמות איתם הוא מתמודד.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page