top of page

דר' רפי נץ-צנגוט

חוקר ומרצה בתחום של זיכרון קולקטיבי של סכסוכים

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

דר' רפי נץ הוא חוקר ומרצה בתחום של זיכרון קולקטיבי של סכסוכים, עם דגש על הזיכרון הישראלי-יהודי (ובחלקו גם זה הפלסטיני) של הסכסוך הישראלי-ערבי/פלסטיני. בעת לימודי הדוקטורט שלו ולאחר מכן שהה כ-5 שנים כעמית וכחוקר-מבקר באוניברסיטאות ייל וקולומביה בארה"ב, ובהמשך ניהל את תכנית הקיץ הבינלאומית ליישוב סכסוכים באוניברסיטת בר-אילן. כמו כן פרסם 11 ספרים וחוברות וכ-50 מאמרים ופרקים אקדמיים, שימש כעורך-אורח כשנה וחצי של כתב עת אקדמי בינלאומי, והרצה באוניברסיטאות ברחבי העולם (כהרווארד, אוקספורד וייל) כמו גם במשרדו של ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. הוא קיבל פרסים ומלגות רבות, ועבודתו זכתה לכיסוי תקשורתי נרחב, בארץ ובעולם.

הזיכרון הקולקטיבי הישראלי של הסכסוך הישראלי-ערבי/פלסטיני

זיכרון קולקטיבי (ז"ק) מוגדר כאופן שבו אירועי העבר מוצגים ונזכרים בקולקטיב מסוים, וחשיבותו בהיותו מרכיב חברתי-פסיכולוגי שמביא לפרוץ סכסוכים, התמשכותם ופתרונם.
ספציפית, הרצאה זו עוסקת בזה"ק הישראלי-יהודי לגבי אירועים/נושאים שונים בסכסוך הנדון, עם דגש על הנושא המרכזי של היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים. כחלק מכך תובא התייחסות לזיכרון/יייצוג אירועי הסכסוך במוסדות האקדמיה, עיתונות, ספרי ותיקי קרבות, ספרי הלימוד שאושרו על ידי משרד החינוך, צה"ל וכו', כמו גם לאופן קליטת ההיסטוריה בזיכרון הציבור (ע"ב סקרי דעת קהל); והגורמים שהביאו למצב הזיכרון שיתואר. במסגרת זו נדון בהיסטוריונים החדשים (שלא היו חדשים), בהשפעת יצחק רבין המנוח על הזה"ק, בדינמיקה המפתיעה של החברה בישראל וכו'.

הזיכרון הקולקטיבי הישראלי והפלסטיני של בעיית הפליטים הפלסטינים

הרצאה זו עוסקת בזה"ק הישראלי-יהודי וזה הפלסטיני לגבי הנושא ההיסטורי המרכזי בסכסוך הישראלי-פלסטיני - היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים במהלך מלחמת העצמאות. כחלק מכך תובא התייחסות לזיכרון נושא זה במוסדות שונים של שני הצדדים, כגון האקדמיה, ספרי ותיקי קרבות תש"ח/פליטים, ספרי הלימוד שאושרו על ידי משרד החינוך, וכו', כמו גם לאופן קליטת ההיסטוריה בזיכרון שני העמים (דבר שנבדק באמצעות סקרי דעת קהל). ההרצאה תשווה את שני הזיכרונות, תדון בדינמיקה שלהם ותסביר את הגורמים לדינמיקה שאובחנה. במסגרת זו נדון בהיסטוריונים החדשים (שמתברר שכלל לא היו חדשים), בהשפעתו של יצחק רבין המנוח על הזה"ק, בדינמיקה המפתיעה של החברה בישראל וכו'.

הזיכרון של ותיקי קרבות תש"ח לגבי היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

הרצאה זו עוסקת באופן שבו ותיקי קרבות תש"ח הציגו בספרי זיכרונות ובמאמרי עיתונות שהם פרסמו בישראל את אופן היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים במהלך מלחמת העצמאות. כחלק מכך תידון הדינמיקה של הצגה זו והגורמים לה.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page