top of page

דר' שרון אביטל

מרצה, יועצת וחוקרת

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

תחומי העניין שלי נוגעים בהצטלבויות של תקשורת, פוליטיקה ואקטיביזם, ריפוי ואומנות. בהרצאות ובייעוציים שלי, אני מנסה להביא ידע מעולמות לכאורה נפרדים אלה, כך שהם מאירים זה על זה באור חדש. כך למשל בהרצאה על תקשורת בלתי מילולית, משתלבות יחד תובנות מדיסציפלינות הריפוי המזרחיות עם מחקרים מתחומי התקשורת והפסיכולוגיה.
בהרצאות ובייעוציים בתחום התקשורת הבין תרבותית אני משלבת ידע מעולמות תוכן אלו עם ניסיון חיים של מגורים ונסיעות במקומות שונים.
התואר השני שלי הוא בפסיכולוגיה חברתית מאוניברסיטת בר-אילן (2001) והדוקטורט שלי הוא ברטוריקה מאוניברסיטת טקסס באוסטין (2010). מלבד זאת למדתי והוסמכתי לטפל בשיטות שונות של רפואה משלימה (יוגה, רפואה סינית וקוריאנית, רפלקסולוגיה ועיסוי).

תקשורת בלתי מילולית

כיצד הגוף מבטא רגש ומתקשר וכיצד הגוף משפיע על החוויה הרגשית שלנו? ההרצאה עוסקת בקשב, אמפתיה, דומיננטיות וביטוי רגשי ותקשורתי אפקטיבי.

נאומים ושכנוע

חשיבות השפה, מסגור נכון, ושימוש בגוף על העברת מסר יעילה. ננתח נאומים ונתנסה בתרגילים כדי להפנים תובנות שהצטברו בתחום הרטוריקה.

צבעים, רגש ושכנוע

אנו לוקחים צבעים כתופעה מובנית מאליה בעולמנו אבל כיצד הם משפיעים על החוויה הרגשית והרוחנית שלנו? מה הקשר בין צבע למוסיקה וכיצד נעשה בהם שימוש לשכנוע?

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page