top of page

דר' תומר פדלון

כלכלה ופוליטיקה

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ד״ר פדלון הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בן גוריון. הקורסים שלו עוסקים במגוון רחב של נושאים לרבות ״כלכלה פוליטית״ ו-״פוליטיקה וספורט״. בנוסף, תומר הינו עמית מחקר בתוכנית לכלכלה וביטחון לאומי במכון למחקרי ביטחון לאומי. פרסומיו של פדלון במכון עוסקים במגוון רחב של נושאים הנוגעים לכלכלה הגלובלית והאזורית, ולאופן שבו התפתחויות כלכליות ופוליטיות משפיעות על ישראל. בנוסף, פדלון עוסק בהיבטים הכלכליים-חברתיים בישראל.

כלכלה ופוליטיקה בזמן קורונה

תפקיד המדינה במשברים כלכליים

מדוע מדינות רוצות לארח מונדיאלים ואולימפידות?

הזווית הפוליטית של אירועי הספורט הגדולים

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page