top of page

הרב ד"ר שרון (זאודה) שלום

רב קהילה, דר' לפילוסופיה

עברית, אמהרית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ד"ר לפילוסופיה, רב קהילת "קדושי ישראל" בקריית גת, ראש הקתדרה ללימודי יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו, מרצה באוניברסיטת בר-אילן ובמכון הגבוה לתורה באוניברסיטת בר-אילן. כיום שרון עומד בראש הקתדרה הבינלאומית, לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו, רב קהילת "קדושי ישראל" בקריית גת, מרצה באוניברסיטת בר-אילן ובמכון הגבוה לתורה באוניברסיטה. ספרו "מסיני לאתיופיה: עולמה ההלכתי והרעיוני של יהדות אתיופיה" הכה גלים בעולם ההלכתי

מאתיופיה לישראל - סיפור מסעי דרך סודאן והברחתי ארצה במבצע המוסד

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page