top of page

ויקי כמיסה

לוחם וקצין (במיל') שייטת 13

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

בקיץ 2010 לקחתי חלק במבצע "רוחות שמים 7" , מבצע שמוכר בשמו "המרמרה".
במבצע עצמו לקחתי חלק כלוחם וכסגן מפקד צוות, ובעת ההשתלטות הגעתי על גבי מסוק וגלשתי לסיפון האוניה מאווי מרמרה.
ההרצאה מרתקת וכוללת את סיפור הקרב, תיאור החוויה האישית שלי, סרטונים מתוך הקרב, קבלת החלטות בסיטואציה של אי וודאות והפער בין פרסומי התקשורת למציאות.
עדות ממקור ראשון.

Image-empty-state.png
Image-empty-state.png
Image-empty-state.png

הקרב על המרמרה

בקיץ 2010 לקחתי חלק במבצע "רוחות שמים 7" , מבצע שמוכר בשמו "המרמרה".
במבצע עצמו לקחתי חלק כלוחם וכסגן מפקד צוות, ובעת ההשתלטות הגעתי על גבי מסוק וגלשתי לסיפון האוניה מאווי מרמרה.
ההרצאה מרתקת וכוללת את סיפור הקרב, תיאור החוויה האישית שלי, סרטונים מתוך הקרב, קבלת החלטות בסיטואציה של אי וודאות והפער בין פרסומי התקשורת למציאות.
עדות ממקור ראשון.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page