top of page

יוקי גוני

סופר והיסטוריון

אנגלית, ספרדית

ארגנטינה

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

יוקי גוני הינו היסטוריון וסופר, שמחקרו העיקרי עוסק בבריחתם של נאצים, עם תום מלחמת העולם השנייה, והגעתם לארגנטינה. מסלול הבריחה, הדרכים, והסיוע שגורמים שונים העניקו לפושעי המלחמה, ובראשם פרון, מי שכיהן באותה עת כנשיא ארגנטינה.

אודסה האמיתית: איך פרון, נשיא ארגנטינה, הביא את פושעי המלחמה הנאצים למדינתו

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page