top of page

יעקב פרי

לשעבר ראש השב"כ ושר בממשלת ישראל

עברית, ערבית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

יעקב פרי התגייס לשירות הביטחון הכללי בשנת 1966, ותחילת דרכו פעל כאיש שטח בזירה הערבית. כיהן כראש השב"כ בין השנים 1988-1994, שהייתה לתקופה מאתגרת במיוחד בהיסטוריה של הארגון, אשר באותה עת עסק בהתמודדות עם סוגיות מורכבות שהתעוררו בחזיתות הלאומית והבינלאומית בצילם של הסכמי אוסלו. בשנת 1995, לאחר שסיים את תפקידו בארגון, פנה פרי לעסוק במגזר העסקי. בשנת 2013 החל פרי את דרכו הפוליטית, באותה שנה מונה להיות שר המדע החלל והטכנולוגיה. בשנת 2018 סיים פרי את דרכו הפוליטית והודיע על פרישתו מהכנסת

ישראל ושכנותיה

מצבה הביטחוני-מדיני-פוליטי של מדינת ישראל, ותחזיות לעתיד לגבי המזרח התיכון כולו

מנהיגות גמישה

כיצד מנהיגות גמישה, המעודדת שינויים, משמשת ארגונים חשאיים, עסקיים, ציבוריים ופוליטיים

מוזיקה ככלי מנהיגותי

השפעתה של מוזיקה על יעילות ואינטליגנציה ניהולית

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page