top of page

לירן סגל

יוזמה | חשאיות | יצירתיות

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

במשך שני עשורים שירתתי במערכת הביטחון ועסקתי באיסוף מודיעין ופעילות חשאית ביחידות מבצעיות. פעלתי עם אנשים, מול אנשים ובעזרת אנשים.
פעלתי באמצעות כלים של אינטיליגנציה רגשית ועסקתי בפיתוח מיומנויות אישיות הכוללות חשיבה יצירתית וקבלת החלטות נראות שפת גוף הערכה עצמית וביטחון עצמי.
כל זאת עשיתי מחוץ לאזור הנוחות ובתנאי אי ודאות.
באמצעות המיומנויות והכלים שרכשתי, כיום אני מתמחה בעולמות התוכן של המימד החשאי ומתמקד בגורם האנושי.
עוסק במסגרת ייעוץ, הרצאות, הכשרות וליווי אישי וממוקד:
- בנושאי איסוף מודיעין, אבטחה חשאית והגנה על פרטיות אנשים, חברות וארגונים.
- בפיתוח וחיזוק מיומנויות אישיות, חברתיות ומקצועיות עבור המגזר העסקי ולקוחות פרטיים.

ראיית היריב העסקי ויכולותיו מסוכנים חשאיים לסוכני מכירות ומהשירותים החשאיים לשירותי לקוחות

איסוף מודיעין כבסיס לפיתוח תהליכי למידה שיווק מכירה ושירותים בעולם העסקי היבטים חזותיים, התנהגותיים ופסיכולוגיים.
ההרצאה מציגה ומנתחת ערכים מקצועיים של עולם איסוף מודיעין והמבצעים החשאיים כגון מחקר, מידענות, חשיבה יצירתית, יוזמה וחשיבותם בעולם העסקי.

נשים מבצעות – תרומתם של נשים בעולם המבצעי והימצאותן במרחב הציבורי והעסקי

שיח על: יוזמה | מגדר | צביעות | שיוון
ההרצאה מציגה את השתלבותן ותרומתן המבצעית האמיתית של נשים ביחידות מבצעיות ונוגעת במושגים כגון מגדר ושיוויון.

אזורי הנוחות, הביטחון והפחד

שיח על: מודיעין ומבצעים | ביטחון עצמי | קבלת החלטות פחדים וחלומות | שינויים | אי ודאות | יוזמה

ההרצאה מספרת את סיפור חיינו על הישארות או יציאה מהאזור הנוח והבטוח, בעצם קבלת החלטות, אי ודאות ושינויים בחיים דרך סיפורי האישי בעולם המודיעין והמבצעים וההחלטה על יציאה נוספת מהאזור הבטוח.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page