top of page

נעמי דניש

לשעבר בלשית במשטרת ארה"ב

אנגלית

פלורידה

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

לשעבר בלשית במשטרת ארה"ב. אחרי שעבדה כעשרים שנה כבלשית סמויה במשטרת ארצות הברית, עברה לפלורידה לעבוד על ספר זיכרונותיה: " ימי ה-9 מ'מ "(קוטר הכדור באקדחה). משמשת כיום כיועצת אבטחה ואסטרטגיה לבתי כנסת וגני ילדים יהודיים. התואר השני שלה עוסק בחינוך והיא ממשיכה להופיע ולהרצות בפני קבוצות גדולות וקטנות, ולסקרן אותם בסיפור חייה קודמים כבלשית, ולספר בין היתר על האתגרים של המלחמה בקרטל הסמים והנשק הקולומביאני.

ימי אקדח ה-9 ממ' שלי

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page