top of page

סנ"צ (בדימ') ברוך גולדמן

עברית, אנגלית, ערבית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ברוך שירת במשך כארבעה עשורים במגוון תפקידים בליבת העשייה הביטחונית בישראל: עשור כקצין ביחידה הלאומית ללוחמה בטרור (הימ"מ) ,מפעיל סוכנים בשב"כ, פיקוד על יחידות מבצעיות סמויות והיה מפקדה של יחידת המשא ומתן המשטרתית.
במהלך שירותו כמפקד יחידת המשא ומתן, משך שש שנים, פעל וניהל מאות זירות אירוע מורכבות ומגוונות שכללו התבצרויות חמושות, חטיפות, סחיטות ליווי תיקי חקירה מורכבים אובדנות ועוד.
שימש כיועץ לניהול מצבי משבר רבים ובכלל זה אירועים לאומים וסחיטות סייבר.
בוגר הקורס הבכיר לניהול משא ומתן משברי של ה FBI.
במהלך שירותו הרצה במדינות רבות בעולם, חבר בצוות INWG (פורום מפקדי יחידות משא ומתן עולמי הכולל למעלה מ 40 מדינות) ואף עמד בשנת 2018 בראש כנס בינלאומי בנושא פרופילאות כהכנה לאולימפיאדת טוקיו.

נטרול חוליית מחבלים בדרכה לפיגוע

במהלך חודש אפריל 1995, כוח מצומצם מהימ"מ יוצא ליום נוסף בשגרת איסוף מודיעין אודות חולית חמאס צבאי, באזור חברון. החולייה ביצעה פיגועים רבים ועפ"י המודיעין, הייתה בשלבים אחרונים לקראת הוצאתו לפועל של מגה פיגוע בחג הפסח וככל שנקפו השעות והימים, האיום גדל. תוך כדי הפעילות, שבוצעה בשטח עוין, התחוור לכוח כי החולייה שינתה עיתוי ונמצאת בשלבים אחרונים להוצאתו של הפיגוע בטווח של שעות בודדות. הכוח, שהיה באותה עת, מנותק בשטח, ללא כוחות גיבוי ובנחיתות מספרית ומבצעית נדרש לקבל החלטה מהירה האם לפעול וכיצד. ההרצאה תתאר את השתלשלות האירוע, תנתח את הדילמות המבצעיות, הפיקודיות והערכיות ואת תהליך קבלת ההחלטות שבוצע בנוהל חפוז.

עקרונות השכנוע וההשפעה

אחרי שנים רבות של ניהול אירועי משא ומתן במצבי משבר בהם היה חשש אמיתי לחיי אדם ולאחר הכשרת מאות דוברי משא ומתן צבר ברוך ניסיון וידע ייחודי המבוסס, בין היתר, על טכניקות מעולם האקדמיה, תוך התאמתן למצבי משבר, מצבי חוסר ודאות וכן לחיי היום יום. בהרצאה יוצגו עקרונות השכנוע וההשפעה (הפועלים על כולנו) תוך הדגמה כיצד אלו מנוצלים בעולמות השיווק המכירות והנעת אנשים בכלל. תוצגנה ההטיות הקוגניטיביות הקיימות בכל אחד מאיתנו, מה גורם לאנשים להתנגד, מה הן סוגי ההתנגדויות וכיצד ניתן לזהותן ולנסות לנטרלן מה חלקו של המרכיב הרב תרבותי ועוד.

משא ומתן בעולם הערבי

מה באמת אתם יודעים באמת על מושגי יסוד כגון הודנה, סולחה, תשמיס ?מה ההבדלים בין סונים לשיעים ? כיצד נפתרים סכסוכים ומחלוקות בעולם הערבי? איזה מילים אסור לומר? מה זה בכלל המגזר הערבי? במה דומה או שונה היהדות מהאסלאם? על כל אלה ונושאים נוספים הקשורים במשא ומתן בעולם הערבי נעסוק בהרצאה. נוסף תעסוק ההרצאה בהבדלים בין ניהול משא ומתן בעולם הערבי לבין משא ומתן בעולם המערבי תוך הצגת טעויות שכיחות וניפוץ מיתוסים וכן מתן עקרונות לשיפור הליך המשא ומתן. כלל הנושאים יוסברו תוך שימוש בדוגמאות אמיתיות מעולם הביטחון, מחיי היום יום, קריקטורות ועוד.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page