top of page

עדנה חלבני

מנהלת הביקורים בארץ ובעולם של ראשי ממשלת ישראל

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

עדנה חלבני החלה עבודתה בלשכת ראש הממשלה לפני 50 שנה, עם תום שירותה הצבאי.
תחילת עבודתה החלה בכהונתה של גולדה מאיר ראשת הממשלה. בשנת 1995, לאחר רצח יצחק רבין, הקימה את האגף לביקורים וקשרים בינלאומיים. התפקיד כלל הכנת הביקורים של ראשי הממשלה בחו״ל וכן טיפול בביקורים של אישים רמי מעלה בארץ.
עדנה שימשה כר׳ הפרוטוקול של ראשי הממשלה וכר׳ המקדים הישראלי לביקורים בחו״ל.
מתוקף תפקידה הייתה קרובה מאד לראשי הממשלה (11 במספר), וראתה מקרוב את פעילותם, ביקרה עימם כמעט בכל מדינה בעולם, והייתה צמודה אליהם בכל הביקורים של מנהיגים, מלכים, נסיכים, ראשי מדינות ועוד בארץ.
בהרצאה סיפורים מרתקים על אירועים בארץ ובעולם ועל "מאחורי הקלעים" של עבודתה.

יובל שנים - מאחורי הקלעים של מי שכיהנה כמארחת הלאומית של ראשי ממשלת ישראל

לאורך 50 שנים כיהנה עדנה חלבני בתפקיד רגיש, ממלכתי ייצוגי - היא הייתה אחראית על האירוח הלאומי הן בישראל - של מנהיגים מכל רחבי העולם, והן מעבר לים - כחלוצה שמגיעה לתכנן את האירוע, נוכחות בו ברגעי השיא, מנהלת אותו וממשיכה לאירוע הבא. בהרצאה מרתקת, גדושה בתמונות וסיפורים מפתיעים, חושפת עדנה ונותנת הצצה לעולמה הייחודי.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page