top of page

עודד עמית

כך ברחתי מעיראק לישראל

אנגלית, ערבית, עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

עודד עמית הינו מאחרוני היהודים בעיראק שאזר אומץ וברח לישראל בראשית שנות השבעים של המאה הקודמת. סיפורו האישי הוא כרוך בסיפורו של העם היהודי. עודד פועל רבות בישראל לקידומת מורשת יהדות עיראק וליצירת גשר בין החברה הישראלית לחברה הערבית דרך הכרת תרבותה העשירה - החל במוסיקה, עבור דרך שירה וכלה בלימוד מעשי של השפה

כך ברחתי מעיראק לישראל - סיפורו של מי שגדל בבגדאד ונותר שם בין האחרונים

הפרהוד - הפרעות שיהודי עיראק, ;941 בהשראת הנאצים

התרבות הערבית - דרך השפה, הפתגמים, השירים והמנהגים

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page