top of page

עמוס ערן

לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

עמוס ערן (נ- 1936) הוא מנהל ישראלי, כיהן כמנכ"ל משרד ראש הממשלה תחת יצחק רבין, כנשיא אוניברסיטת חיפה וכמנכ"ל קרן פנסיה מבטחים. ב-1975 מונה על ידי יצחק רבין, איתו עבד בשגרירות ישראל בוושינגטון, למנכ"ל משרד ראש הממשלה וליועצו המדיני. בתפקידו זה היה מעורב במשא ומתן על הסכם הביניים בין ישראל למצרים ובמשא ומתן חשאי עם ירדן. עם סיום כהונתו של רבין ב-1977 סיים גם ערן את תפקידו וחזר לכהן כמנכ"ל ובהמשך כיו"ר מבטחים. במהלך תקופה זו ליווה מקרוב את ראש הממשלה בטיפול בסוגיית בני הערובה באנטבה מול המשפחות בארץ.

הפעילות החשאית מאחורי הקלעים מול המלך חוסיין בירדן, לקידום הסכם השלום בין המדינות

עמוס ערן מונה על ידי ראש הממשלה יצחק רבין לתפקיד מנכ"ל משרדו ולתפקיד היועץ המדיני. בתפקידו זה היה מעורב במשא ומתן על הסכם הביניים בין ישראל למצרים ובמשא ומתן חשאי עם ירדן. ערך פגישות אישיות על המלך חוסיין ומעגל מקורביו. המפגשים הובילו לחתימת הסכם השלום בין המדינות

מבצע אנטבה - מנקודת מבטו של יצחק רבין, ראש הממשלה

בקיץ 1976 נחטף מטוס אייר-פרנס לאנטבה, ועל סיפונו 256 נוסעים, מרביתם ישראלים ויהודים. כמנכ"ל משרד ראש הממשלה ליווה את יצחק רבין מקרוב, ואף היה אמון על הקשר של הממשלה עם נציגי משפחות החטופים, שתבעו היענות לדרישות החוטפים ושחרור מיידי של יקיריהם. הצצה מאחורי הקלעים של לשכת ראש הממשלה ואופן הטיפול במבצע, שלימים הפך לחשוב ולמוצלח שבין מבצעי הקומנדו בעת המודרנית.

יחסי ישראל-ארצות הברית עבר-הווה-עתיד

ב-1965 מונה עמוס ערן לנספח לענייני עבודה וליועץ מדיני האחראי על הקשר עם שני בתי הקונגרס בשגרירות ישראל בארצות הברית. לאורך השנים פעל רבות מול הממשל האמריקאי, אישים, מנהיגים וגם רקם קשרים עם הקהילות היהודיות ברחבי ארצות הברית.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page