top of page

עמרם לוסקי

הייתי שומר הראש של אייכמן

עברית, צרפתית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ניצב משנה (בדימוס) עמרם לוסקי שימש שומר ראש של הפושע הנאצי אדולף אייכמן, בזמן מעצרו של האחרון בישראל לקראת המשפט ובמהלכו. אייכמן נתפס ב-11 במאי 1960 במבצע מזהיר של המוסד למודיעין. בסופו אותו חודש הוקמה במשטרת ישראל יחידה בשם 'לשכה 06' שמטרתה הייתה להתכונן למשפט באמצעות איסוף חומר, חקירות וניתוח הנתונים. עמרם היה צמוד לאייכמן מיום הבאתו ארצה ועד הוצאתו להורג בתליה ב-31 במאי 1962.

משימת חיי: לשמור על חייו של הפושע הנאצי אדולף אייכמן

כשוטר במשטרת ישראל, תפקידי היה לאבטח ולשמור על חייו של אדולף אייכמן בזמן החזקתו לקראת המשפט, לאורך ימי המשפט ועד תלייתו. נדרשתי לא רק לביטחונו אלא גם לשמור על בריאותו ככל האפשר, מצב רוחו. מי שמינה אותי לתפקיד היה לא אחר מניצב עמוס בן-גוריון, בנו של ראש הממשלה דאז, שהודיע את ההודעה הדרמטית ב-23 במאי 1960 מעל דוכן הכנסת ששכנה באותם ימי בבית פרימו.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page