top of page

רוזה אבירי

שורדת שואה, 95

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

ניצולת שואה שלקראת סוף המלחמה ולאחריה מצאה פרנסה ומזון למשפחתה דרך סריגת בגדים ומכירתם. לאורך השנים המשיכה במלאכה שהפכה אמנות של ממש.

לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב - סיפור חיי מהשואה לישראל

את המלחמה ולאחריה שרדה רוזה בסריגת בגדים. לעיתים נדרשה לפרום בגדים ישנים. הבגדים שסרגה היו למקור הפרנסה שלה ושל משפחתה. לאורך השנים הפכה הסריגה לאמנות של עבר. כיום, בגיל 95, חדה וצלולה ומלאת אופטימיות, ממשיכה במלאכת הסריגה ומשתפת את האומנות שלה בסיפור חייה המדהים.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page