top of page

רועי לב

אסטרולוג מומחה מעל 40 שנה

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

רועי התחיל להתעניין באסטרולוגיה כבר בגיל 16, כתוצאה מספר שקיבל מאמו. מאז לא הפסיק לעסוק באסטרולוגיה, תוך כדי ההרגשה שזה יעדו בחיים.
מאחורי רועי אלפי מפות לידה שהוא פענח בדייקנות ומקצועיות רבה. כמו כן הרבה הרצאות וסדנאות שהוא מעביר, וזה יכול להיות בכל מסגרת. רועי השתתף בהרבה כנסים מקצועיים בארץ ובחוץ –לארץ. הוא כותב מאמרים ותחזיות בארבעה מגזינים. כמו כן הופיע בטלוויזיה וברדיו מספר פעמים. היכונו לספר מקצועי וייחודי שיוציא בקרוב.
עם ניסיון רב והרבה הצלחות בחיזוי מדויק מציע רועי את שירותיו האסטרולוגים בכל הקשור בתחום. רועי מציע כאן 3 הרצאות על נושאים מאוד רלוונטיים ומעניינים באסטרולוגיה שכל אחד יאהב לשמוע.

גלגל המזל

הבנת ההשפעה של המזלות על תחומי חיינו. הבנת הסדר והמחזוריות של גלגל המזלות. ניתוח המזלות לפי יסוד, כיוון ואיכות. ניתוח מעמיק של כל מזל ומזל.

הכוכבים במערכת השמש שלנו

הבנת הכוכבים, שליטתם והשפעתם על תחומי החיים והמזלות, סמליותם ומיקומם. ניתוח מעמיק של כל כוכב וכוכב.

התאמות אנשים על פי האסטרולוגיה

כאן נבין איזה מזלות יתאימו אחד לשני ואיזה לא. ננתח את כל הגורמים להתאמה או לאי- התאמה, ונבין למה. כל אחד מאתנו יאהב לדעת אם איזה מזלות יסתדר ואם איזה לא.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page