top of page

רינת לגל

חוקרת תולדות יהדות עיראק

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

רינת לגל לבית חיו, דוקטורנטית ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן גוריון לחקר עולים ומעברות ובלוגרית בנושא תולדות יהודי עיראק מתקופת הגלות הקדומה ועד העלייה וההשתלבות בארץ כבת ליוצאי עיראק מהעיירה כנאקין מצפון לבגדאד, נשואה לעולה מהולנד ואם לבנים, החלטתי באמצע החיים לשים עליי מקל נדודים וכמו אליס בארץ הפלאות להישאב לתוך עולמם של הוריי וסביי בעיראק של פעם, של קהילה מפוארת עתיקת יומין שקיימת כבר רק בזיכרונות. המסע התרפויטי המרתק אל העבר כדור ראשון בארץ מתיר בהדרגה את הקשרים שיצר אצלי משבר ההגירה וההשתלבות ומאיר באור חדש את גידולו של דור האלפא.

שירות הביון הציוני בעיראק

סיפורם של פעילי העלייה אשר חרפו נפשם למען העלאת יהודי עיראק בתחילת שנות החמישים.

הפרהוד כאירוע מכונן בתולדות חייהם של עולי עיראק

הפרהוד כקו פרשת מים השזור בסיפור העל הלאומי הציוני שמקורו באירופה.

יהדות עיראק לפני אלף שנה

התנודות במצב היהודים בעיראק משנת 945 ועד שנות החמישים: לא רק עות'מאניים ובריטים.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page