top of page

רענן (רני) לוי

לשעבר יועץ ראש הממשלה

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

.לאחר שכיהן כיועץ לראש הממשלה אריאל שרון לענייני יהודים ונוצריים ברחבי העולם, לוי הוא נואם מנוסה בקרב קבוצות יהודיות ופרו-ישראליות אחרות בארה"ב ובאירופה.
מחבר הספר "שטחים תמורת שלום - מאה שנים של כישלון", לצד מאמרים רבים שעוסקים בתהליכי השלום במזרח התיכון מנקודות מבט שונות.

"שטחים תמורת שלום" - מאה שנות כשלון

ישראל והקהילות היהודיות ברחבי העולם

ישראל והדרכים לשרוד את השינויים במזרח התיכון

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page