top of page

שלום ארבל

בכיר בשב"כ וקצין ממשל בעבר

עברית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

יליד מושב אחיסמך - בוגר תיכון בקיבוץ עין צורים. תואר ראשון במדעי המדינה אונ.בר אילן.
בוגר קורסים והשתלמויות שונות בתחום הביטחון.
רס"ן במיל. בעבר מ"פ וממקימי צבא דרום לבנון וקצין ממשל באיו"ש וברצ"ע.
עובד שב"כ מ-1988 ועד ל-2013 במשרות גיוס והפעלת יומינט מודיעין ומבצעים.
מומחה תוכן לתנועה הלאומית הפלסטינית ולערביי ישראל בדגש על החברה הבדואית והנגב.
בין 2015 ל-2021 קב"ט ארצי ומנהל מחלקת הביטחון בחברה מסחרית גדולה -בעל מומחיות למניעת אובדן ואבטחה בגופים מסחריים.
ב-2021 למשך כשנה יועץ בכיר למנכ"ל רשות הבדווים בנגב .
כיום מרצה בעברית ובערבית ,יועץ ביטחוני ואיש תקשורת.

זאב בודד בין לבנון לעזה

חלון לסיפור האישי ולעולם המודיעין -נקודות שיא בקריירה האישית ובמזה"ת וחלון לאתגרים העצומים שבאיסוף מודיעין באמצעות מקורות חיים

הבדווים והנגב-קרבה וריחוק

רקע על המתרחש בנגב והמסלול המוביל להתנגשות בין ערביי הנגב למדינת ישראל

אומנות הראיון

הראיון ככלי ראשוני להכרות והנעת עובדים - המימד האנושי המקביל בהפעלת יומינט לבין גיוס והנעת עובדים

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page