top of page

שלום בן חנן

בכיר שב"כ לשעבר

עברית, אנגלית

ישראל

Globe_icon-white.svg.png
Location Mark

בכיר בשב"כ. שירות של 27 שנים בשירות הביטחון הכללי במגוון רחב של תפקידים בתחומי סיכול טרור וריגול, מתמחה בטרור אסלאמי, הפעלת סוכנים, טרור וריגול בסייבר ונושאים רבים נוספים.
תפקידים: רכז שטח לאורך אינתיפאדת אל אקצא, רכז נפה, ראש שלוחת דסק, ראש מחלקה, ראש חטיבת ירושלים ויהודה, ראש האגף לענייני ישראל וזרים, ראש מטה חטיבות הסיכול וראש אגף הדרכה (מקביל לדרגת אלוף בצבא).

"אל אקצא בסכנה"- הר הבית והטרור הפלסטיני

ההרצאה עוסקת בהתגבשות הנרטיב של מסגד אל אקצא כנרטיב לאומי פלסטיני וכנרטיב אסלאמי כלל עולמי. בהרצאה סקירה על המעמד הרגיש והמורכב שהתגבש בהר הבית וכיצד הפך לכלי לקידום השאיפות הפלסטיניות וכסמל עבור ארגוני הטרור הפלסטיניים. ההרצאה סוקרת את את גלי הטרור לאורך השנים ומציעה ניתוח של גל הטרור בעשור האחרון אשר מקושר רובו ככולו לרגישות סביב אל אקצא. בהרצאה יוצגו פיגועים והתקפות טרור בהם נטלתי חלק בפיקוד ופענוח, השוואות להתקפות טרור דומות באירופה בעשור האחרון וניתוח פרופיל "הזאב הבודד" והמענים של שב"כ ללחימה בתופעה.

האסלאם הרדיקלי והטרור הגלובלי- מהאחים המוסלמים ועד דאע"ש

ההרצאה סוקרת את התפתחות האסלאם הרדיקלי העולמי החל מתופעת האחים המוסלמים בתחילת המאה ה- 20 ועד לארגוני האסלאם הרדיקלי המודרניים: אל קאעדה, דאע"ש, חמאס, ג'יהאד אסלאמי ועוד. ההרצאה כוללת ניתוח מחקרי יחד עם ניתוח של התקפות טרור מפורסמות מהעולם ומהארץ וכן את התפתחות האסטרטגיה של ארגוני האסלאם הרדיקלי עד לימינו אנו. הרצאה דוגמאות רבות הנשענות על ניסיון מבצעי וניתוח אירועי אמת.

המלחמה בטרור המתאבדים

ההרצאה סוקרת את גיבוש האסטרטגיה של טרור המתאבדים על ידי ארגוני האסלאם הרדיקלי. ההרצאה מנתחת את הגיבוש האידיאולוגי וכן את האסטרטגיה המבצעית והגורמים שהביאו את ארגוני הטרור להשתמש באסטרטגיה זו ברחבי העולם: פיגועי 9/11, פיגועים של ארגונים אסלאמיים כמו בוקו חראם, אל קאעדה ועוד. בחלק השני של ההרצאה ניתוח של אסטרטגית פיגועי ההתאבדות בישראל במהלך של עשור בין 1995-2005 ובעיקר באינתיפאדת אל אקצא, ניתוח פיגועים מפורסמים וניתוח המענה של מערכת הביטחון להדברת טרור המתאבדים.

הזמנת הרצאה - 
Book
bottom of page